Démáirt

Soubor irských tanců YMCA Brno

demairt@demairt.cz, sledujte nás na Facebooku

O skupině

Soubor Démáirt vznikl v roce 1999 na koncertě kapely hrající irskou hudbu. Zakládajícím členům se zalíbily chytlavé irské melodie a specifické rytmy, a rozhodli se založit soubor, ve kterém začali společně pronikat do tajů krásných, i když náročných technik irského tance. Své taneční dovednosti vylepšovali také na různých seminářích a tanečních školách, kde se učili pod vedením vysoce kvalifikovaných lektorů, jako např. Anne-Marie Cunningham TCRG, Shane McAvinchey TCRG, Kelly O´Boyle TCRG, Séan Kilkenny TCRG, Lisa Delaney TCRG, Corrine Delaney. Titul TCRG u jmen většiny výše zmiňovaných osob znamená, že je lektor certifikovaným učitelem Irské taneční komise An Coimisiún, a je tedy člověkem nejvýše povolaným Irské tance vyučovat.

V roce 2006 soubor Démáirt navázal spolupráci s irským lektorem působícím v té době ve Vídni, Stephenem Scariffem TCRG (sólistou tanečních show Lord of the Dance, Irish Dance Invasion, Dancing on Dangerous Ground). Tanečníkům se tak dostalo soustavného velice kvalitního vedení a pod záštitou taneční školy Stephen Scariff School se také první tanečnice začaly zúčastňovat mezinárodních soutěží v irském tanci, zvaných feis (mn. č. feiseanna). Že se jednalo o lektora velmi dobrého a že jeho taneční vedení bylo ku prospěchu se potvrdilo záhy, když tanečnice hned z prvních soutěží přivážely ocenění za první místa a velmi rychle postoupily do vyšších soutěžních úrovní.

Poté, co se Stephen odstěhoval a otevřel si školu v USA, se tanečníků ze souboru Démáirt ujal další vynikající lektor, Ronan Morgan TCRG (Lord of the Dance, Irish Dance Invasion, Dancing on Dangerous Ground). Jedna z tanečnic souboru se pod jeho vedením zúčastnila Mistrovství Irska (All Ireland Championship), a dvakrát se dokonce kvalifikovala a zúčastnila Mistrovství světa v Irském tanci (Irish Dance World Championship).

V současné době je naší lektorkou česká držitelka titulu TCRG Tereza Bernardová. Tereza je interpretkou irských tanců působící v České Republice i v zahraničí. V oblasti irského tance se pohybuje patnáct let. Své znalosti a dovednosti čerpá a osvojuje si u kvalifikovaných a uznávaných osobností irské taneční a hudební scény i v rámci pravidelných společenských událostí, během dlouhodobého pobytu v Irsku. Je úspěšnou absolventkou studia a držitelkou titulu „Master of Arts“ v oboru"Traditional Irish Dance Performance" na Irish World Academy of Music and Dance na University of Limerick v Irsku.