Démáirt

Soubor irských tanců YMCA Brno

demairt@demairt.cz, sledujte nás na Facebooku


Lektorky irských tanců

Blanka Hanzlová (Arwi)

Blanka Arwi Hanzlová Arwi vede soubor Démáirt po manažerské, ideové i praktické stránce. Vede dětský kurz.

Irskému tanci se věnuje od roku 2007 a od začátku je věrná Démáirtu. Zajímá ji pohyb až na dřeň, vždy klade důraz na fyziologii pohybu a péči o tělo tanečníka po všech stránkách. Při Irsku vyzkoušela mnoho tanečních stylů a cvičení, ze kterých čerpá inspiraci. Jako učitelka irských tanců působí také v základní umělecké škole v Prušánkách.

Bára Kašparová

Bára Kašparová Bára vede kurzy pro pokročilé děti a začátečníky softy.

Bára je skvělá tanečnice, která se zabývá tancem nejen prakticky, ale i teoreticky. Pravidelně reflektuje současnou českou i zahraniční taneční platformu na webovém portále Taneční Zóna a v rámci svého studia se zabývá taneční historií. Kurzistům se snaží sprostředkovat pohled na tanec, nikoliv jen z hlediska techniky, ale i z perspektivy jeho významu v širších kontextech. Do souboru Démáirt se připojila před šesti lety a v soutěžích se postupně protancovala do kategorie Intermediate/Open. Kromě kurzů v rámci Démáirtu vede irské tance pro děti v DDM Fríkulín v Řečkovicích a má splněné pedagogické minimum pro externí pracovníky s dětmi.

Bětka Růčková

Bětka Růčková Bětka vede stepové kurzy softový kurz pro pokročilé.

Je zkušenou tanečnicí a vedoucí kurzů. Ještě před irským tancem jí učaroval balet, který dal základ k lehkému a ladnému tanečnímu stylu. Má velkou zálibu v irské hudbě, a tak to nejlepší dostanou na lekcích nejen vaše nohy, ale i vaše uši. Až vyroste, což bude dříve, než by si přála, bude z ní profesionální učitelka. Kromě Démáirtu učí irské tance také na brněnském VUT.