Démáirt

Soubor irských tanců YMCA Brno

demairt@demairt.cz, sledujte nás na Facebooku

Co nabízíme?

 • Vlastní choreografie na neotřelou irskou hudbu a její moderní úpravy (soft i hard shoes)
 • Tradiční irské Ceilí tance
 • Výuka několika jednoduchých Ceilí tanců, při které se všichni dobře pobavíte
 • Možnost spojit vystoupení s živou kapelou

Kde vystupujeme

 • Festivaly – Keltská noc, Mezinárodní folklórní festival v Šumperku, …
 • Místní akce – Muzejní noc, Vánoce na Brněnské radnici, …
 • Plesy – ples Fiozofické fakulty MU, firemní plesy, …
 • Soukromé akce – firemní oslavy, svatby, oslavy narozenin, …
 • Televizní vystoupení – České hlavičky, Sama doma
 • Zahraniční festivaly v Itálii a Švýcarsku

Technické požadavky

 • velikost tanečního parketu je třeba předem dohodnout v závislosti na počtu tanečníků, minimálně však 3×4 m
 • audio aparatura pro CD, v případě výuky 1 mikrofon, při velkých akcích snímání tanečního povrchu mikrofony
 • pevná, rovná podlaha (nejlépe dřevo; v případě pvc, koberce nebo dlažby může být nabídka tanců omezena)
 • zázemí pro tanečníky (uzamykatelná šatna, nealkoholické nápoje, nekuřácké prostředí)
 • honorář dohodou při pokrytí režijních nákladů (doprava, příp. nocleh)
 • uvedení názvu souboru, tj. Démáirt – soubor irských tanců YMCA Brno na plakátech k akci

Objednávka vystoupení

Kontakt

 • E-mail: demairt@demairt.cz
 • Blanka Hanzlová, tel. 773 578 576
 • Bětka Růčková, tel. 739 164 925