Démáirt

Soubor irských tanců YMCA Brno

demairt@demairt.cz, sledujte nás na Facebooku


Démáirt: Mozaika

9. 6. 2018, 19:00

Vstupenky zde

Mozaika je komponovaný taneční večer sestavený z dvanácti kratších choreografických prací členů brněnského souboru irských tanců Démáirt. Společným tématem večera se stalo využití specifické techniky irského softového i stepového tance jako výchozího materiálu pro vlastní tvorbu. Každá práce se snaží překonávat hranice konvenčních představ o irském tanci svým osobitým způsobem. Jednotlivé choreografie se od sebe navzájem velmi liší jak atmosférou, tak zpracovávanými motivy i formou. V rámci večera se představí jednak tanečníci souboru, jednak účastníci kurzů pro dospělé a děti, které pod soubor Démáirt spadají.

Soubor Démáirt YMCA Brno vznikl v roce 1999 na koncertě irské kapely. Od té doby jím prošlo mnoho tanečníků a skupina se od svého založení značně proměnila. Vývojová linka se vine od tradičního pojetí irského tance přes zaměření výhradně na taneční techniku a soutěže až po první pokusy o scénické tvary.

V současné době je soubor spíše platformou spojující irský tanec jako sport, tvorbu na základě irské techniky a inspiraci jinými tanečními styly a pohybovým divadlem. Směřování souboru určuje převážně uvažování nad estetickými kvalitami této taneční techniky a jejím scénickým potenciálem. Projekt Mozaika představuje v kultuře irského tance překročení hranic jeho obvyklého chápání a pro soubor Démáirt velký krok do neznáma.


Kde nás můžete vidět naživo:

    Všechna vystoupení...